Vzdrževanje stavb

vzdrzevalec-UPIS

Opravljamo redna in nujna vzdrževalna dela ter sproti odpravljamo napake na:

  • strojnih napravah,
  • elektro napravah,
  • dvigalih,
  • protipožarnih napravah in centralah.

Sodelujemo pri izvajanju servisnih storitev pogodbenih izvajalcev in izvajamo nadzor in kontrolo izvedenih del. Vzdrževalna dela stavb in funkcionalnih zemljišč izvajajo pooblaščeni serviserji ali preizkušeni zunanji izvajalci.