Upravljanje stavb

hiska-plin-kaplja-upisUpravljamo stanovanjske in poslovne stavbe. S kvalitetnim upravljanjem ohranjamo ali povečujemo uporabno vrednost vašega objekta, skrbimo za boljše pogoje dela in bivanja ter vzdržujemo skupne prostore in naprave v več-lastniških objektih (poslovni, stanovanjski in funkcionalna zemljišča). Skrbimo za nemoteno delovanje objekta in transparentno delitev stroškov med etažne lastnike/uporabnike ter transparentno vodimo rezervni sklad.