Pogosta vprašanja

Komu pripadajo zamudne obresti za obveznosti vplačil v rezervni sklad?

Zamudne obresti za obveznosti vplačil v rezervni sklad so prihodki rezervnega sklada oziroma etažnih lastnikov. Prav tako spadajo k rezervnemu skladu obresti na računu rezervnega sklada.

Čemu je namenjen rezervni sklad?

Namen rezervnega sklada je ohraniti ali celo povečati vrednost nepremičnin v skladu s sprejetim načrtom vzdrževalnih del tako, da upravnik večstanovanjske stavbe na posebnem računu namensko mesečno zbira denarna sredstva etažnih lastnikov in se tako njihove lastniške obveznosti porazdelijo na manjše deleže skozi daljše časovno obdobje.