O podjetju

Družba

UPIS, upravljanje in storitve d.o.o.
Dolenjska cesta 437, 1291 Škofljica

Skrajšan naziv: UPIS d.o.o.

je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. vložka 1/48558/00.

Osnovni kapital: 13.334,00 EUR
Matična številka: 2351005
ID za DDV: SI93401809
Transakcijski račun št.: IBAN SI56 0201 5025 6857 079 (NLB d.d.)