Komu pripadajo zamudne obresti za obveznosti vplačil v rezervni sklad?

Zamudne obresti za obveznosti vplačil v rezervni sklad so prihodki rezervnega sklada oziroma etažnih lastnikov. Prav tako spadajo k rezervnemu skladu obresti na računu rezervnega sklada.